Przygotowujemy oprawę graficzną programów telewizyjnych, m.in. dla Telewizji Polskiej. Realizujemy projekty oparte o animację 2D w tym: retusz i naprawę ujęć, przygotowanie czołówek filmów, napisów końcowych, kluczowania, animacji klasycznej itd. W temacie animacji jesteśmy podwykonawcami dla wielu pierwszoligowych firm filmowych w Polsce.

Zobacz nasze produkcje w kategorii:
animacja