GOETHE-GUERILLA Kraków to grupa 9 osób w wieku 20-25 lat wybranych z inicjatywy Goethe-Institutu w Krakowie.
Od stycznia 2012 działamy wspólnie omawiając strategię, pomysły i możliwości każdego z nas – razem i z osobna – których efektem będzie seria niezależnych projektów kulturalnych angażujących różne obszary sztuki, historii i nauk społecznych.