Krakowskie Reminiscencje Teatralne organizowane są od roku 1975, a od 2003 odświeżona formuła festiwalu wyróżnia się programową konsekwencją, czyniąc z niego jedną z najwyżej cenionych, tak w kraju, jak i za granicą, polskich imprez teatralnych. Tak szerokie uznanie odbiorców zawdzięczamy świadomym i odważnym decyzjom artystycznym oraz uważnemu przyglądaniu się temu, co najciekawsze, odkrywcze i intrygujące w dziedzinie teatru – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Na zlecenie Goethe Institut Krakau zrealizowaliśmy news na temat festiwalu dotyczącego niemieckojęzyczej części programu KRT, będącej częścią Sezonu Kultury Nadrenii Pólnocnej-Westfalii.

W niemieckojęzycznej części festiwalu pokazano: “Amerykę” Jana Klaty (Schauspielhaus Bochum), “Obłomow” w reżyserii Alvisa Hermanisa (Schauspiel Köln), oraz “Conte d’Amour” Institutet & Nya Rampen.