Animatik (Animatic) pozwala na zaprezentowanie klientowi pomysłu w formie najbardziej zbliżonej do finalnego spotu. Pozwala również uniknąć nanoszenia kosztownych poprawek produkcyjnych i postprodukcyjnych na finalny spot. Na postawie animatika można ocenić tempo montażu, pracę obiektów w przestrzeni oraz rozmieszczenie rekwizytów. Animatik pozwala również na przeprowadzenie badań na grupie docelowej i ocenienie słabych i mocnych stron scenariusza.

W przypadku realizacji storyboardu i animatika, koszt realizacji jest bardzo atrakcyjny dla zamawiającego. Gotowe animatiki dostarczamy poprzez Internet, jak również umożliwiamy streaming materiału bezpośrednio z internetu. Oczywiście w jednym i drugim przypadku materiał jest odpowiednio zabezpieczony przed niepowołanym odtwarzaniem.

 

Storyboard i animatik