26 września 2013 r. odbyła się okrągła uroczystość dziesięciolecia Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

W tym czasie fundacja pomogła w całej Polsce ponad dwudziestu tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych. Fundacja wsparła ich leczenie, rehabilitację, edukację i walkę o godne życie, realizując przy tym kilka projektów w skali ogólnokrajowej. Jubileusz dziesięciolecia działalności fundacja świętowała w sposób wyjątkowy – oficjalnym otwarciem Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach.

Anna Dymna i Przemysław Fik 1

Firma FIKFILM zrealizowała film, który przedstawia z punktu widzenia założycielki Anny Dymnej, przedstawia proces powstawania fundacji, jej cele oraz sukcesy. Film jest również czymś więcej: udowadnia, że z pomocy innym można czerpać radość życia.

Film, który wykonaliśmy na rocznicę dziesięciolecia fundacji nie jest naszą pierwszą realizacją. Poprzednio na pięciolecie działalności fundacji również wykonaliśmy film. Naszym zadaniem było nawiązanie do poprzedniej realizacji. Dlatego też w spocie pojawiają się umowne ramki i zdjęcia, które wyrastają w przestrzeni ogródka Anny Dymnej.

FMW 10 lat

Ideą filmu było osadzenie zdjęć w realnych przestrzeniach, takich jak album z zdjęciami jak również w niecodziennych sceneriach jak drzewa i krzewy. Drzewo jest symbolem życia, jego owoce, podobnie jak umieszczone przez nas zdjęcia są tworami, które wydało z siebie drzewo. Tego typu obrazu pobudzają percepcję widza gdyż z łatwością wpisze się w metafizyczny wymiar animacji.

FMW 10 lat - Anna Dymna