Fikfilm zrealizowała serię czterech filmów dla Ministerstwa Gospodarki.
Film nr 2 informuje o rodzaju beneficjentów którzy mogą skorzystać ze wsparcia oraz typów projektów objętych pomocą z odniesieniem do celów strategicznych Polski i UE w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Zamawiający: CHILID SP.J.

Zobacz wszystkie filmy.