Fikfilm zrealizowała serię czterech filmów dla Ministerstwa Gospodarki.
Film nr 1 dotyczył ogólnej prezentacja obszarów objętych dofinansowaniem w ramach IX i X osi priorytetowej POIiŚ.

Zamawiający: CHILID SP.J.

Zobacz wszystkie filmy.